VAWT

Vēja turbīnas iedalās divās pamatkategorijās: horizontālās ass vēja turbīnas ar taisnām rotora lāpstiņām un vertikālās ass vēja turbīnas, kuru spārnu tehnoloģisko risinājumu spektrs ir samērā plašs. Projekta ietvaros vertikālās ass vēja turbīna tiek izgatavota atbilstoši tā saucamajai „Becker's, Darrieus, Savonius” kombinētajai spārnu rotācijas sistēmai. Šādai sistēmai ir viens no augstākajiem lietderības koeficientiem starp vertikālās ass vēja turbīnām. Šādas turbīnas atšķirībā no ierastajām „dzirnavveida” turbīnām ir drošākas, praktiski bez vibrācijām un trokšņu piesārņojuma. To uzstādīšana ir iespējama kā uz mastiem, tā arī uz ēku jumtiem. Apkārtējās apbūves vai citu šķēršļu negatīvā ietekme uz šādas turbīnas darbību ir ļoti minimāla, jo gaisa plūsma tiek uztverta no jebkuras puses – šķēršļu radītās gaisa plūsmas turbulences šādām turbīnām netraucē to darbību. Tādējādi var tikt sasniegts projekta sākumā izvirzītais mērķis par šādu iekārtu maksimālu pielāgošanu izmantošanai pēc iespējas plašākam cilvēku lokam mājsaimniecību vajadzībām, kā arī izmantošanai komercdarbībā. Vienlaicīgi ar vēja turbīnas izstrādi tiek izgatavots elektrības ģenerators ar rotora diametru 800 mm. Atšķirībā no tirgū pieejamiem ģeneratoriem, kuriem ir nepieciešams samērā liels apgriezienu skaits minūtē (parasti 2000 – 7000 rpm), iepriekš aprakstītai vēja turbīnai vairāk ir piemērots ģenerators ar samērā lielu statora un rotora diametru, lai varētu samazināt apgriezienu skaitu minūtē, jo to palielināšana ir iespējama tikai ar reduktoru starpniecību, taču tajos mehāniskās berzes rezultātā rodas nevajadzīgi jaudas zudumi. Rotora izgatavošanā tiek izmantoti jaudīgie NdFeB neodīma magnēti, kas ļauj panākt samērā efektīvu ģeneratora darbību arī pie nelieliem apgriezieniem, kas mūsu gadījumā tiek plānoti 50 – 100 rpm.